Ondernemersbarometer: steeds meer ondernemers, steeds jonger

Tussen 1 mei 2022 en 30 april 2023 werden er in ons land 40.813 nieuwe vennootschappen opgericht. Dat is een stijging van 2,7 procent in vergelijking met vorig jaar. De oprichters waren gemiddeld 6 jaar jonger. Dat blijkt uit de vierde Ondernemersbarometer van Fednot, de Federatie van het Notariaat.

Sinds 1 mei 2019 is het veel eenvoudiger geworden voor ondernemers en vrije beroepen om een vennootschap op te richten. Die hervorming werpt duidelijk zijn vruchten af, want de oprichtingscijfers stijgen voor het derde jaar op rij.

In het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht.

Een jaar later, in volle coronacrisis, ging het om 37.784 nieuwe oprichtingen.

In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land 39.737 nieuwe vennootschappen opgericht.

In de voorbije periode 40.813.

Oprichters gemiddeld 6 jaar jonger dan vorig jaar

Ondernemers worden steeds jonger, zo blijkt uit de Ondernemersbarometer. De gemiddelde leeftijd van de oprichters bedraagt gemiddeld 39 jaar, ofwel 6 jaar jonger in vergelijking met vorig jaar. Nu was bijna 55% van de oprichters tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 39,8%.

Nog enkele opvallende cijfers uit de Ondernemersbarometer

In Brussel was er een beperkte daling van het aantal oprichtingen: -0,7 procent, goed voor 5.472 oprichtingen.

In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met het grootste aantal oprichtingen (7.494, ofwel: +2,8 procent)

De grootste stijging viel te noteren in Vlaams-Brabant: +8,8 procent

97,4 procent van de nieuwe oprichtingen tussen mei 2022 en april 2023 waren Besloten Vennootschappen (BV’s). Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.

Bijna 65 procent van alle vennootschappen moet nog een statutenwijziging uitvoeren met betrekking tot de nieuwe regelgeving van de Besloten Vennootschap.
Nieuws

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Wellicht had u er al mee te maken: klanten die uw facturen niet of te laat betalen. Niet alleen vervelend, maar ook ronduit gevaarlijk voor uw business. Welke stok hebt u als bedrijfsleider achter de deur om late betalers aan te pakken? En maakt het een verschil of die klant een ondernemer of particulier is?