Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2021

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Voordeel van alle aard

De berekening van het voordeel van alle aard verbonden aan een bedrijfswagen gebeurt volgens de volgende formule:

cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

De cataloguswaarde is de prijs die voor het voertuig betaald moet worden, inclusief BTW en inclusief eventuele opties, maar zonder rekening te houden met enige korting. Die cataloguswaarde verandert daarna niet meer maar er wordt wel rekening gehouden met een zekere afname van de waarde op basis van de leeftijd van het voertuig. Het eerste jaar is het leeftijdspercentage 100%. Elk jaar gaat er dan 6% van af, maar het mag niet onder 70% komen.

In de formule is er vervolgens sprake van een CO2-percentage (ook CO2-coëfficiënt).
Hoe wordt dit percentage berekend?
Het percentage bedraagt standaard 5,5%. Maar vervolgens moeten we corrigeren.
De eerste stap in die “correctie” is de vergelijking van de CO2-uitstoot van uw voertuig met de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark in de 12 maanden voor oktober van het jaar vóór het belastbaar tijdperk. Voor de inkomsten van 2021 is dat dus de gemiddelde uitstoot van oktober 2019 tot september 2020.
Die gemiddelde uitstoot wordt jaarlijks gepubliceerd (in de loop van december). Voor inkomstenjaar 2021 bedraagt de gemiddelde uitstoot:

102 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; en

84 g/km voor voertuigen met dieselmotor

Dat is een daling ten aanzien van vorige jaren.
In 2020 waren de gemiddelden resp. 111 g/km en 91 g/km.
In 2019 waren de gemiddelden resp. 107 g/km en 88 g/km.

De tweede stap in de berekening van het CO2-percentage: het omzetten van het verschil tussen de uitstoot van uw voertuig en de gemiddelde uitstoot, in een “correctie” op het standaard CO2-percentage van 5,5%. Voor elke gram CO2 dat uw voertuig onder of boven het gemiddelde zit, verlagen of verhogen we het percentage met 0,1%. Het percentage moet tussen 4% en 18% liggen.
Heeft uw dieselvoertuig bijvoorbeeld een CO2-uitstoot van 100, dan is het CO2-percentage gelijk aan 5,5 + [0,1 * (100 - 84)]. Dus 5,5 + 1,6: het CO2-percentage is 7,1%.

Minimum voordeel

Ten slotte voorziet de wet ook nog dat het voordeel niet lager mag zijn dan 1.370 euro (voor inkomstenjaar 2021).

Minder CO2 kost u toch wat geld

De daling van de gemiddelde CO2-uitstoot, verhoogt het belastbaar voordeel van uw huidige bedrijfswagen.
Stel dat u van de onderneming in 2019 een dieselvoertuig van 40.000 euro ter beschikking kreeg. De wagen heeft een CO2-uitstoot van 100. Het voordeel is dan gelijk aan 40.000 euro x 6/7 x (leeftijd) x CO2% = 34.285,71 euro x CO2%.

In 2019 is dat CO2-percentage gelijk aan [(100 - 88) x 0,1] + 5,5% = 6,7%. Het voordeel is dus 2.297,14 euro op jaarbasis.

In 2020 is het CO2-percentage gelijk aan [(100 - 91) x 0,1] + 5,5% = 6,4% wat een belastbaar voordeel oplevert van 2.194,29 euro. We vermenigvuldigen vervolgens nog met 94% als leeftijdcorrectie: 2.062,63 euro.

In 2021 is het CO2-percentage gelijk aan [(100 - 84) x 0,1] + 5,5% = 7,1%. Het belastbaar voordeel is nu 2.840 euro. De leeftijdcorrectie is nu 88% zodat in 2021 het belastbaar voordeel gelijk is aan 2.499,20 euro.

Met andere woorden, niettegenstaande uw voertuig ondertussen 3 jaar oud is, is uw belastbaar voordeel nu groter dan in het eerste jaar.

Het valt te verwachten dat de komende jaren de gemiddelde CO2-uitstoot verder zal dalen omdat steeds meer werkgevers inzetten op milieuvriendelijke en elektrische wagens.

Nieuws

Vandaag mogen werknemers drie keer per jaar een dag ziek zijn zonder dat ze daarvoor een medisch attest moeten voorleggen. Werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen van deze regel afwijken. Maar er ligt intussen al een nieuw wetsvoorstel op tafel dat de afschaffing van het ziektebriefje uitbreidt naar drie keer drie dagen per werknemer, per kalenderjaar en dat voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Denk bijvoorbeeld aan kilometervergoedingen en dag- en reisvergoedingen. Daarnaast kunt u zichzelf ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. Hoe pakt u dit correct aan?

Wellicht had u er al mee te maken: klanten die uw facturen niet of te laat betalen. Niet alleen vervelend, maar ook ronduit gevaarlijk voor uw business. Welke stok hebt u als bedrijfsleider achter de deur om late betalers aan te pakken? En maakt het een verschil of die klant een ondernemer of particulier is?